Bestille bøker

Slik tingar du bøker og kort

Bøkene våre kan tingast gjennom bokhandel eller direkte frå Kvitvella Forlag gjennom nettbutikken. Dei eldre bøkene kan du tinge her i nettbutikken.

Korta våre er til sals i mange butikkar i Valdres og nokre butikkar utanfor Valdres. Her er ei fullstendig liste over alle salsstader. Fleire av desse stadene sel også bøkene våre.