Bilete

Torodd Lybeck signerer bøker under lanseringa av 222 fossar i Valdres – i små og store elver. Boka vart lansert 2. mai 2017 under eit arrangement på Valdres Gjestegard, «Fengslet», – ein bygning som i seg sjølv har tilknyting til ein foss og ei elv. Mursteinen til fengselet vart nemleg laga i eit teglverk ved Liaelve, av leire frå elvebanken.