Forlagsredaksjonen

Aud Søyland

Aud Søyland er leiar i Nord-Aurdal Mållag og forlagssjef i Kvitvella Forlag. Ho arbeider til dagleg som språkrettar og omsetjar og er forfattar av fleire ordlister og lærebøker, mellom anna Nynorsk ordliste og Norske skrivereglar.

Mobil: 990 37 584
audsoyland@gmail.com

Kjell Ivar Andersen

Kjell Ivar Andersen har brekt om fleire av bøkene til Kvitvella Forlag. Han har tidlegare arbeidd på desken i avisa Valdres, men driv no sjølvstendig som ombrekkar og formgjevar. Er utdanna typograf.

Mobil: 908 98 323
kjeivand@online.no

Bjørn Karsrud

Bjørn Karsrud er styremedlem i Nord-Aurdal Mållag og har vore journalist i avisa Valdres. Han har skrive boka Reint som gull og er blant anna medforfattar av boka Nynorsk av hjartans lyst og fleire bøker om jernbane.

Mobil: 976 48 425
bjorn.karsrud@gmail.com