Helsingskort

Nord-Aurdal Mållag gjev òg ut helsingskort med motiv og tekster av lokale kunstnarar, forfattarar og skribentar. Me har mange motiv, både for konfirmasjon og andre store dagar, og meir generelle kort.

Helsingskorta kostar kr 20,- pr. stk. i direkte sal frå oss.

Kort nr. 1

Motiv:”Nyrenningen», konfirmasjonskort Margrethe Døvre Ayres, tekst: Tore Ey:

Vil du lære å forstå
den tida du lever i,
og laga deg ei meining
om den tida som kjem,
lyt du lære å forstå
så mykje du kan
av tida som var!

Kort nr. 2

Motiv: Konfirmasjonskort, motiv og tekst: Eline Bjørnødegård:

Må lukka deg følgje for kvar dag som går.

Kort nr. 3

Motiv: ”Sommerlys mot Fagernes”: Gro Bjørhei, tekst: Olav Bjærum:

Det gode ordet er ei bru
ifrå eit eg og til eit du.
Ei helsing er ei utstrekt hand
som styrkjer nære, frie band
imellom meg og landet mitt
og landet ditt.

Kort nr. 4

Motiv: (Gard og landskap) Gro Bjørhei, tekst: Knut Hauge:

I ein still og umerkeleg straum glir tida
igjennom dagane, og åra og aldrane.
Vi tenkjer vel ikkje om det,
men smiler i overmot
og trur vi har dagar nok.

Kort nr. 5

Motiv: Grete Marit Mørk, tekst: Olav Bjærum:

Når sola skein over land og lende
var ord vi sende 
ein gyllen straum.
I skuggetider vart ord vi sende
til det som tende 
ein nyfødd draum.

Kort nr. 6

Motiv: (-som ei gul rose) Sigmund Årseth, tekst: Marit Myhre:

Dei gode smil.
Dei milde ord.
Alltid vil dei stå og varme
– som ei gul rose i eit tinnkrus.

Kort nr. 7

Motiv: (Vårløysing) Sigmund Årseth, tekst: Gunnar Brandsdal:

Det sildrar so varsamt frå våryre bekkjer,
det klukkar ei von under vårblanke snø,
i leikande soldans, naturi han vekkjer
frå storskogen, ned til det grannaste frø.

Kort nr. 8

Motiv: (Port ved Lomen stavkyrkje) Sigmund Årseth, tekst: Jul Haganæs:

Det lyser kje lenger i glaset ditt no.
Veiken har brunne ned.
Rislande lauvfallet legg seg til ro.
Din er den store fred.

Det lyser kje lenger i glaset ditt no,
granne og ven.

Men over ein susande seinhaustmo
stjernene tindrar og brenn.

Kort nr. 9

Motiv: (Av alle blomar du gjev meg) Sigmund Årseth, tekst: Marit Myhre:

Av alle blomar du gjev meg
er dei kjærast som aldri visnar
og aldri døyr:
Ta vare på godstundene i livet ditt.
Gøym dei og lagre dei i sinnet.

Kort nr. 10

Motiv: (Sommarmotiv, konfirmasjonskort) Arne Paus, tekst: Olav Rudi:

No har du di tid – den største i livet,
du står som eit ungtre i vårfager blom.
Å, kunne me gjeva dykk alle det beste!
De eig i vårt hjarte så storfregt eit rom!

Måtte du alltid i lyset få leva,
bera din soldraum i livsdagen fram,
byggje til røyndom det store du tenkte,
heimen den trygge med tuntre og tram.

Kort nr. 11

Motiv: (Vinter, liten gut) Arne Paus, tekst: Margunn Søyland Nesbakken:

Vinterkveld i Valdres-fjell,
guten tenner liten eld,
mørke natt må vike.
Ljos i snø på heimebø
skin så bjart, gir draumefrø
til hans barnerike.

Kort nr. 12

Motiv: (Bord, konfirmasjonskort) Sissel Albriktsen Bakke, tekst: Trygve Bjørgo:

Er du der alt,
du unge dagen min,
med nye gåver
til eit morgonsinn?

Det blanke arket
legg du på mitt bord
og byd meg fylle det
med styrkjarord.

Kort nr. 13

Motiv: (Kvinne i lyset) Anne Marit Nygård, tekst: Margunn Søyland Nesbakken:

Helsing til ein høgtidsdag:
Ljos og skugge støtt held lag.
Ungdomsvon og aldersgåte
gode er på kvar sin måte.

Kort nr. 14

Motiv: (Vinter, livet) Anne Steinset, tekst: Ragnhild Fagernæs:

Livet er gåve,
ta vare på det.
Lev det og bruk det 
til glede og fred.

Kort nr. 15

Motiv: ”Frå Turtagrø” Leslie Ayres, tekst: Leslie Ayres, til norsk ved Olav Gullik Bø:

Stars 
Countless stars filled the night sky, 
I never tried to count them. 
Anyway 
That night I lay on my back. 

Stjerner
Tallause stjerner
strøydde over nattehimmelen.
prøvde ikkje å talfeste dei,
men i svevnen
låg eg snudd mot stjernene
likevel.

Kort nr. 16

Motiv: ”Min hemmelige hage” Eva Laila Hilsen, tekst: Olav Gullik Bø

Dei breie vegane går dei fleste
på leiting etter det aller beste.
Men lykka kan vera vel så stor
langs smale vegar og sidespor!

Kort nr. 17

Motiv: Gro Bjørhei, tekst: Bergljot Strand
Eg mjukar kjake med vinden og sola,
kjenner dei kjem med ei helsing frå deg.
Så mjuke og milde som augo dine
er kvelden som blånar mot meg.

Kort nr. 18

Motiv: «Nye greiner, nye skot» av Margrethe Døvre Ayres, tekst av Bjørn Skøre

Kjærleik er ikkje å eige eit anna menneske.
Kjærleik er å gi den du er glad i
friheit til å vera seg sjølv,
leva sitt eige liv,
ikkje attom deg, ikkje framom deg,
men ved sida di!

Kort nr. 19

Motiv: Gunvor Hegge, tekst: Olav Nerstad

Lækjande sommarnatt-stille.
Bakom fjell har sol gått ned.
All strid er stroken or hugen.
Eg kan nyte så god ein fred.

Kort nr. 20

Motiv «Langehage, Nørre Syndin»: Sigfred Hovda

Tekst: Bjørn Skøre

Dagane går – fortare og fortare.
Åra framom deg blir færre,
åra bakom blir fleire og fleire.
Men om du no ikkje kan legge dagar til livet,
så kan du likevel legge liv til dagane!

Kort nr. 21

Motiv «Skogshorn»: Tormod Brufladt

Tekst: Eigil Steinsfjord

Livet er som Skogshorn,
du meiner deg toppen å sjå,
men oppkomen dit
ser du nye høgder å nå –