Drøymer du, gamle tre?

kr 250,00

Trygve Bjørgo (2016). Drøymer du, gamle tre?

ISBN 978-82-997183-6-3

Trygve Bjørgo (1916–1997) gav ut sju diktsamlingar i tida 1952–1986. Mange har motiv frå natur og mellommenneskelege forhold, og kjennest like aktuelle i dag som den gongen dei kom ut.

Gjennom dei utvalde dikta i denne samlinga kan nye generasjonar bli kjende med denne lyrikaren som har betydd så mykje for eldre generasjonar i Valdres, både som skulemann, målmann, kulturberar og forfattar.

Omtalar

Det er ingen omtalar enno.

Berre innlogga kundar som har kjøpt dette produktet, kan leggje att ein omtale.