Helsingskort nr. 10

kr 22,00

Motiv: (Sommarmotiv, konfirmasjonskort) Arne Paus, tekst: Olav Rudi:

No har du di tid – den største i livet,
du står som eit ungtre i vårfager blom.
Å, kunne me gjeva dykk alle det beste!
De eig i vårt hjarte så storfregt eit rom!

Måtte du alltid i lyset få leva,
bera din soldraum i livsdagen fram,
byggje til røyndom det store du tenkte,
heimen den trygge med tuntre og tram.

Omtalar

Det er ingen omtalar enno.

Berre innlogga kundar som har kjøpt dette produktet, kan leggje att ein omtale.