Kjøpsvilkår

Kundeservice
Har du spørsmål om produkta våre, kontakt forlagssjef Aud Søyland på: aud.soyland@bbnett.no

 

Betaling
Du kan velje mellom desse betalingsalternativa:

Kontant ved levering:
Du betaler når du mottek produktet, heilt enkelt.

PayPal:
PayPal er ei sikker og enkel betalingsløysing som er gratis å bruke når du skal betale for noko på internett. Du treng ikkje ha ein PayPal-konto for å kunne betale, berre eit vanleg bankkort eller kredittkort. Du betaler med visa-/ kredittkortet ditt ved å oppgi kortnummer, utløpsdato og CVC-nummer. PayPal formidlar betalinga, utan å gi kontoopplysningar eller kredittkortnummeret til Kvitvella.

For å lære om PayPal sitt personvern, klikk her.

 

Prisar
Prisane er oppgitt i NOK.

 

Levering
Produkta blir sende ut 1–5 dagar etter bestilling, avhengig av lagerbehaldning og liknande.

Kvitvella Forlag er ikkje ansvarleg for forseinka, skadd eller stolen pakke etter at pakken er send.

Alle bestillingar blir sende via Posten Norge.

Du vil få beskjed når bestillinga er send.

 

Reklamasjon
Dersom det er ein feil ved vara, kan du velje å få henne reparert (viss mogleg), byte henne i ei tilsvarande prisa vare eller få pengane igjen. Kjøparen må gi skriftleg beskjed om reklamasjon innan rimeleg tid etter kjøp. Alle utgifter i samband med det blir refunderte.

Slitasje som oppstår ved vanleg bruk, gir ikkje reklamasjonsrett. Dette gjeld også eventuelle vasskadar, sidan det ikkje er tilrådeleg å utsetje produkta for større mengder vatn.

 

Angrerett
Full retur- og byterett gjeld i 14 dagar etter at vara er motteken, og innan denne fristen kan du returnere vara og få pengane igjen. Vara må returnerast i originalemballasjen og vere i same stand som då ho vart levert. Pengane får du tilbake når vi har motteke vara. Du må sjølv dekkje porto for returen og sørgje for forsvarleg innpakning.

 

Kundeinfo

Les  retningslinjer for personvern for å vite kva for informasjon vi lagrar om deg, og kvifor.